Middels Kamerdebat kan op een digitale, efficiënte, gebruiksvriendelijke en veilige wijze de vraagbeantwoording van een bewindspersoon in de Tweede Kamer mogelijk worden gemaakt. 

Voor toegang tot de app en vergaderingen binnen de app wordt je door de ‘vergadering Eigenaar’ uitgenodigd. Middels deze uitnodiging kun je inloggen in de app.