Misdaad mag niet lonen!
Deze app ondersteunt in eerste instantie het keuzeproces voor de inzet van het juiste afpakinstrument. Om het kader van rechtsherstel het wederrechtelijk verkregen voordeel bij de overtreder weg te halen of af te pakken.

Misdaad mag niet lonen! Al jaren is er binnen de opsporing en het Openbaar Ministerie meer aandacht voor afpakken. Op jacht naar het crimineel vermogen werken zij intensief samen met andere overheidsorganisaties. Het credo hierbij is: Het maakt niet uit wie het crimineel geld afpakt, als er maar wordt afgepakt. 

Om het kader van rechtsherstel het wederrechtelijk verkregen voordeel bij de overtreder weg te halen of af te pakken, is de Afpak-app ontwikkeld. Deze app ondersteunt in eerste instantie het keuzeproces voor de inzet van het juiste afpakinstrument, want er zijn theoretisch nogal wat mogelijkheden om dat voordeel ongedaan te maken. 
Op eenvoudige wijze worden met behulp van deze app alle mogelijke afpakinstrumenten binnen de rechtsgebieden strafrecht, civiel recht, bestuursrecht en tuchtrecht inzichtelijk gemaakt. 

Daarnaast bevordert de app het traceren van vermogen door daar al snel aandacht voor te vragen met een directe verwijzing naar bronnen. De app geeft de meest voorkomende mogelijkheden van afpakken aan binnen de vier rechtsgebieden: Strafrecht, civiel recht, bestuursrecht inclusief fiscaal recht en tuchtrecht. Dit alles maakt dat de vraag wie geprofiteerd heeft van het strafbare feit en waar het voordeel is gebleven zowel bij de start als gaande het onderzoek terecht aandacht krijgt. 

De Afpakapp kan ook ondersteuning bieden bij het op een juiste wijze beslag leggen op getraceerde vermogensbestanddelen en welke verdere formaliteiten hiervoor nodig zijn.