Deze app is te gebruiken voor deelnemers aan de DTC1 Pilot.

De DTC1-app is de officiële app voor deelname aan de DTC1-pilot, een pilot van de Rijksoverheid en KLM, ontwikkeld door Idemia.

Deze app is te gebruiken door KLM passagiers van 18 jaar en ouder, met een Nederlands, Belgisch of Canadees paspoort die vanuit Canada naar Amsterdam Airport Schiphol vliegen en deel willen nemen aan de pilot Digital Travel Credential (DTC).  


Pilotdeelnemers met een KLM vlucht van de luchthavens van Calgary (YYC), Edmonton (YEG), Montreal (YUL), Toronto (YYZ) en Vancouver (YVR) kunnen hun DTC delen met de grenscontrole-autoriteit (KMar) voorafgaand aan het grensproces. Daarnaast kunnen pilotdeelnemers met een vlucht van Montreal (YUL) ook hun DTC delen met de KLM om het instapproces te bespoedigen.  

Doel van de DTC pilot
Met deze app kan een DTC-1 gecreëerd worden, dit is een kopie van de digitale informatie op de chip van het paspoort. Met een DTC kunnen processen op en rond de grens effectiever en efficiënter uitgevoerd worden door de grenscontroleautoriteit en de luchtvaartmaatschappij (KLM).

Hierdoor kunnen verschillende controles, die normaal aan de grens uitgevoerd worden, eerder uitgevoerd worden. Deelnemers aan de pilot hebben voor de pilot ook nog hun fysieke paspoort nodig.  


Pilot proces

Bij het aanmaken van de DTC wordt de pilotdeelnemer gevraagd een selfie te maken, deze foto wordt vergeleken met de foto in de paspoortchip. 
Hiermee wordt voorkomen dat een ander persoon dan de paspoorthouder een DTC aanmaakt. Vervolgens kunnen gegevens voorafgaand de reis gedeeld worden met de KMar voor het grensproces en/of de KLM voor het instapproces.

Bij aankomst op Amsterdam Airport Schiphol kunnen pilotdeelnemers op de grens naar een specifiek punt ingericht voor de pilot. 
Hier wordt op basis van een gezichtsscan de DTC opgehaald. De grenscontrole is grotendeels reeds uitgevoerd voordat de reiziger aan de grens staat, op basis van de DTC. Door het paspoort tegen een ‘tap&go’ te houden, wordt aan de grens gecontroleerd of de DTC bij het paspoort hoort dat door de reiziger wordt aangeboden. Na deze verificatie kan de reiziger de grens passeren.    

Gegevensverwerking & Privacy

Als u de DTC app gebruikt worden er (bijzondere)persoonsgegevens verwerkt. De verwerking is conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


Voor meer informatie over de pilot en het privacy statement zie: https://www.government.nl/documents/publications/2023/02/23/dtc